[1]
Abdul Wahab and Dr. Muhammad Zubair Abbasi 2022. الترجيحات في إعراب المجرور عند أبي السعود في تفسيره "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" (دراسة نحوية تحليلية): Preferences of Genitive Cases for Abu – Saud in his Tafsir (A Syntactic Analytical Study). Al-Azhār. 8, 02 (Dec. 2022), 16–32. DOI:https://doi.org/10.46896/alazhr.v7i01.200.