[1]
Muhammad Naeem Jalily and Dr. Fasihullah Abdul Baqi 2023. القول  بتعدد الواقعة في دفع تعارض الروايات دراسة تطبيقية في روايات صحيح البخاري: Advocating the Multiplicity of Events to Resolve Narrative Conflicts an Applied Study in the Narrations of Sahih al-Bukhari. Al-Azhār. 9, 01 (Jun. 2023), 97–124. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.8286869.