Abdul Wahab, & Dr. Muhammad Zubair Abbasi. (2022). الترجيحات في إعراب المجرور عند أبي السعود في تفسيره "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" (دراسة نحوية تحليلية): Preferences of Genitive Cases for Abu – Saud in his Tafsir (A Syntactic Analytical Study). Al-Azhār, 8(02), 16–32. https://doi.org/10.46896/alazhr.v7i01.200