Abdul Wahab and Dr. Muhammad Zubair Abbasi (2022) “الترجيحات في إعراب المجرور عند أبي السعود في تفسيره ‘إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم’ (دراسة نحوية تحليلية): Preferences of Genitive Cases for Abu – Saud in his Tafsir (A Syntactic Analytical Study)”, Al-Azhār, 8(02), pp. 16–32. doi: 10.46896/alazhr.v7i01.200.