Mir Akbar Shah and Dr. Noor Zaman Madani (2015) “حكم أخذ الأجر على الجاه الفردي في الشريعة الإسلا مية: Ruling of Islamic Sharia regarding Charging for personal Goodwill”, Al-Azhār, 1(2.2), pp. 273–284. Available at: http://www.al-azhaar.org/index.php/alazhar/article/view/368 (Accessed: 2 October 2023).