InamurRehman , Dr. Bakht Zubair and Dr Hafiz Fayaz Ali (2022) “النزعة التأملية في الشعر العربي القديم: The contemplative tendency in Classical Arabic Literature”, Al-Azhār, 8(02), pp. 55–72. doi: 10.5281/zenodo.7503187.