[1]
Abdul Wahab and Dr. Muhammad Zubair Abbasi, “الترجيحات في إعراب المجرور عند أبي السعود في تفسيره ‘إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم’ (دراسة نحوية تحليلية): Preferences of Genitive Cases for Abu – Saud in his Tafsir (A Syntactic Analytical Study)”, alazhar, vol. 8, no. 02, pp. 16–32, Dec. 2022.