Abdul Wahab, and Dr. Muhammad Zubair Abbasi. “الترجيحات في إعراب المجرور عند أبي السعود في تفسيره ‘إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم’ (دراسة نحوية تحليلية): Preferences of Genitive Cases for Abu – Saud in His Tafsir (A Syntactic Analytical Study)”. Al-Azhār, vol. 8, no. 02, Dec. 2022, pp. 16-32, https://www.al-azhaar.org/index.php/alazhar/article/view/200.