1.
Abdul Wahab, Dr. Muhammad Zubair Abbasi. الترجيحات في إعراب المجرور عند أبي السعود في تفسيره "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" (دراسة نحوية تحليلية): Preferences of Genitive Cases for Abu – Saud in his Tafsir (A Syntactic Analytical Study). alazhar [Internet]. 2022 Dec. 19 [cited 2024 Jul. 24];8(02):16-32. Available from: https://www.al-azhaar.org/index.php/alazhar/article/view/200